Døssland Advokatfirma AS sine advokatar har lang erfaring innan juridisk rådgjeving, tvisteløysing og tvisteførebygging, prosedyre for domstolane og trygge eigedomsoppgjer. Vi er alle medlemer i Den norske Advokatforening.
– eit flinkt lite advokatfirma midt i Kvinnherad